Tjänster

Vi erbjuder följande redovisningstjänster:

* Löpande bokföring

* Fakturering

* Kravhantering

* Registrering och betalning av leverantörsfakturor

* Avstämningar

* Skattedeklarationer

* Löpande rapportering

Vi sköter de flesta kunder från vårt kontor, men möjligheten att vi kommer ut till er finns givetvis också.

 

 

Vi utför följande tjänster inom löne- och personaladministration:

* Lönehantering

* Förmånsberäkning

* Utbetalningar

* Semester

* Skattedeklarationer

* Kontrolluppgifter

Vi skapar och skickar ut lönespecifikationer till era anställda utefter de underlag vi erhåller från er.

 

Bokslut och årsredovisningar:

* Avstämningar

* Sedvanliga bokslutsreservationer

* Bokslutspärm med specifikationer till revisor

* Årsredovisning

* Kontakt med revisor

Vi producerar ett komplett bokslut som revisorn skall granska.

 

Inkomstdeklarationer:

* Privatpersoner

* Enskild firma

* Aktiebolag

* Övriga företagsformer

Vi upprättar samtliga deklarationshandlingar för såväl bolaget som dess ägare.