Kalendarium

 

Januari
 • 15  Allt material från december bör vara klear tillhanda.
 • 15 Årsbokslut per 31 augusti till revisorn för granskning.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 17 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för november, sociala avgifter och källskatt för december, f-skatt.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för december eller kvartalsredovisning för oktober-december.
 • 31 Kontrolluppgifter skall vara SKV tillhanda.
 • 31 Årsredovisning och ev. revisionsberättelse för bokslut per 30 juni skall vara Bolagsverket  tillhanda.

Februari
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för december eller kvartalsmoms för oktober–december, sociala avgifter och källskatt för januari, årsmoms för januari, december gällande handelsbolag, f-skatt.
 • 12 Insättning på skattekonto av beräknad skatt från föregående år, över
  20 000 kr, för att slippa kostnadsränta.
 • 15 Allt material från januari bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för januari.
 • 28 Årsstämma för bokslut per 31 augusti.

Mars
 • 1-31 Allt material gällande inkomstdeklaration bör vara klear tillhanda så fort inkomstdeklarationen kommit.
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för januari, sociala avgifter och källskatt för februari, f-skatt.
 • 12 Betalning av kvarskatt från inkomståret två år tidigare.
 • 15 Allt material från februari bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för februari.
 • 31 Årsredovisning och ev. revisionsberättelse för bokslut per 31 augusti skall vara Bolagsverket tillhanda.

April
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för februari, sociala avgifter och källskatt för mars, f-skatt.
 • 15 Allt material från mars bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för mars eller kvartalsredovisning för januari-mars.

 

Maj
 • 2 Inkomstdeklaration utan anstånd SKV tillhanda.
 • 2 Insättning på skattekonto av beräknad skatt från föregående år, under 20 000 kr, för att slippa kostnadsränta.
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för mars eller kvartalsmoms för januari-mars, sociala avgifter och källskatt för april,
  f-skatt.
 • 15 Allt material från april bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15 Inkomstdeklaration med byråanstånd, 1:a inlämningen SKV tillhanda.
 • 15 Årsbokslut per 31 december till revisorn för granskning senast.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för april.
 • 31 Inkomstdeklaration med byråanstånd, 2:a inlämningen SKV tillhanda.

 

Juni
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för april, sociala avgifter och källskatt för maj, f-skatt.
 • 15 Allt material från maj bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15 Inkomstdeklaration med byråanstånd, sista chansen SKV tillhanda.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för maj.
 • 30 Årsstämma för bokslut per 31 december.

 

Juli
 • 5 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 5-10 Lönekörning.
 • 10 Allt material från juni bör vara klear tillhanda.
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för maj, sociala avgifter och källskatt för juni, f-skatt.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för juni eller kvartalsredovisning för april-juni.
 • 31 Årsredovisning och ev. revisionsberättelse för bokslut 31 december skall vara Bolagsver ket tillhanda.

 

Augusti
 • 15 Allt material från juli bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 17 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för juni eller kvartalsmoms för april-juni, sociala avgifter och källskatt för juli, f-skatt.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för juli.

September
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för juli, sociala avgifter och källskatt för augusti, f-skatt.
 • 15 Allt material från augusti bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15 Årsbokslut per 30 april till revisorn för granskning.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för augusti.

 

Oktober​
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för augusti, sociala avgifter och källskatt för september, f-skatt.
 • 15 Allt material från september bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för september eller kvartalsredovisning för juli-september.
 • 31 Årsstämma för bokslut per 30 april.

 

November
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för september eller kvartalsmoms för juli-september, sociala avgifter och källskatt för oktober, f-skatt.
 • 15 Allt material från oktober bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15 Årsbokslut per 30 juni till revisorn för granskning.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för oktober.
 • 30 Årsredovisning och ev. revisionsberättelse för bokslut per 30 april skall vara Bolagsverket tillhanda.

 

December
 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för oktober, sociala avgifter och källskatt för november, f-skatt.
 • 15 Allt material från november bör vara klear tillhanda.
 • 15 Underlag för löneberedning bör vara klear tillhanda.
 • 15-20 Lönekörning.
 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för november.
 • 31 Årsstämma för bokslut per 30 juni.
 • 31 Gott Nytt bokföringsår.