Ekonomi & Administration

Vi på klear sköter hela eller delar av ekonomifunktionen åt företag i Hökarängen med omnejd. Vi tillhandahåller bokföringshjälp precis så som du vill ha den och du behöver inte tänka mer på saken! Vänd dig till oss när du behöver en expert på bokföring, redovisning eller administration. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående våra tjänster eller vill ha en offert!

En korrekt redovisning är inte bara ett lagkrav. Den utgör också ett viktigt underlag för ägare och ledning för att utvärdera hur företaget går. Företagets redovisning är ett utmärkt instrument för att förstå hur verksamheten fungerar, och ett bra underlag för att genomföra förbättringar. Vi kan hjälpa dig att spara tid och pengar genom att tolka den information redovisningen ger.

Enligt bokföringslagen är du som företagare skyldig att bokföra affärshändelserna i kronologisk och i systematisk ordning. Med affärshändelse menas “alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden”.

Vi är redovisningskonsulter och säkerställer att din bokföring görs enligt branschstandard. Det är ett kvitto på att bokföringen håller god kvalitet, och ger dig ett bra förhandlingsläge i kontakter med banker, myndigheter och andra intressenter.

Exempelvis kan vi hjälpa till med:

Löpande bokföring – Vi sköter den löpande bokföringen åt dig, så du kan koncentrera dig på det du kan bäst. Din verksamhet. Det sparar du tid på.

Lönehantering – Vi tillhandahåller system och kan hjälpa till med processer som effektiviserar tidregistrering och lönehantering. Klear kan även ta hand om hela löneadministrationen om så önskas.

Fakturering – Vi bistår och hjälper till med företagets fakturering och på så vis underlättas hanteringen av kundreskontran.

Vi kan sköta all fakturering åt ditt företag, med den periodicitet du själv önskar. Vi både fakturerar kunden och skickar fakturan, om det behövs tar vi hand om påminnelser och även inkassoärenden, självklart efter ditt godkännande. Vi kontrollerar betalningar och i de fall du föredrar att fakturera själv sammanställer vi kundreskontra med månadsvis avstämningsunderlag. Det enda vi behöver av dig är faktureringsunderlag.

Moms- & Skattedeklaration – Självklart upprättar vi enligt önskemål deklarationer och skickar in dessa till Skattemyndigheten. Oavsett om ni har månads eller tremånaders redovisningsperioder.

Lägga upp rutiner – Om du vill så kan vi hjälpa dig att lägga upp dina bokföringsrutiner rätt från början. Du slipper göra enkla nybörjarmisstag, och får en bra grund att stå på.

Bokslut & Deklaration – Vi kan upprätta bokslutsrapporter, som är ett kvitto på god kvalitet i ditt företags redovisning. Kravet för bokslutsrapporten är att redovisningen uppfyller svensk standard för redovisnings-tjänster, Reko.

Vi skickar ekonomirapporten till dig och gör bokföringen tillgänglig för dig på internet. Vi fyller även i och skickar in moms- och ev. arbetsgivardeklarationer till skatteverket, i de fall det är aktuellt.

Outsourcing/tillfälligt uthyrd personal – Om ni är i behov av ekonomitjänst under kortare perioder på plats hos er så kan vi självklart lösa det. Hör av er och berätta vad just ni har för behov.